Zuid-Oost Beemster

Afvalcontainer Zuid-Oost Beemster

REINIGINGSSCHEMA Afvalcontainer Zuid-Oost Beemster 2020
De Containers worden 1 x 2 weken gereinigd, op woensdag ochtend volgens schema:
Wijk 1 GFT Week nr.: 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52

BEWAAR DIT SCHEMA BIJ UW KALENDER

Eventuele vorige schema’s zijn hiermee vervallen.U heeft bij ons een contract afgesloten, dit geeft u recht op minimaal 20 reinigingsbeurten per jaar. Tussentijds opzeggen van het abonnement geeft geen recht op restitutie van het abonnementsgeld. Wij reinigen uw container de volgende ochtend nadat uw reinigingsdienst deze leegt. Laat uw container op de aanbiedplaats staan, dat is de plaats waar wij reinigen. Kijk voor het binnenhalen of uw container gereinigd is. Wij rijden tot ca 18.00 uur. Indien GFT afval ophaaldagen verschuiven i.v.m. feestdagen dan schuiven wijniet mee. Wanneer de container niet of niet goed geleegd is door de ophaaldienst kunnen wij deze niet reinigen. (klachten hierover bij de gemeente a.u.b.) Bij temperaturen onder nul en sneeuwval reinigen wij niet, i.v.m. bevriezing van de installatie. De reinigingsbeurt vervalt (overmacht). Houd in vakantie periodes de website in de gaten voor eventuele wijzigingen.